English version
Instytut Chemii Przemysłowej Liderem Innowacji ® 2016
Instytut Chemii Przemysłowej otrzymał tytuł LIDERA INNOWACJI ® 2016 w ramach XIV Edycji Krajowego Konkursu pod honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów...

>>>

Medale na wystawie IWIS 2016
Instytut Chemii Przemysłowej otrzymał cztery medale podczas X Międzynarodowej Wystawy Wynalazków IWIS 2016, zorganizowanej w dniach 10–12 października 2016 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej...

>>>

Medal na International Invention Show & Technomart INST 2016
W dniach 29.09 – 1.10.2016 odbyła się wystawa wynalazków International Invention Show & Technomart INST 2016 (Tajwan). IChP zaprezentował wynalazek „Hybrydowe nieorganiczno/organiczne aerożele do zastosowań izolacyjnych”...

>>>

Złoty medal dla Instytutu na INTARG 2016
W dniach 14–15 czerwca 2016 r. w Katowicach podczas Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2016 Instytut Chemii Przemysłowej zaprezentował wynalazek...

>>>

Medale na 44. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie
W dniach 13-17 kwietnia 2016 r. odbyła się w Genewie 44. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków (Salon International des Inventions). Instytut Chemii Przemysłowej zaprezentował trzy wynalazki, które zostały nagrodzone medalami...

>>>W trosce o środowisko
Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego w Warszawie – instytut badawczy o 100-letniej tradycji – spadkobierca Spółki METAN i Chemicznego Instytutu Badawczego, utworzonych w 1916 r. we Lwowie z inicjatywy profesora Ignacego Mościckiego, do dziś pozostaje wiodącym instytutem badawczym w Polsce w obszarze badań stosowanych i rozwojowych z zakresu chemii i technologii chemicznej...

>>>

OFERTA

Gotowe technologie. Usługi analityczne i ekspertyzy. Produkcja doświadczalna. Produkcja małotonażowa. Karty charakterystyki. Bezpieczeństwo procesowe. Doradztwo ADR. Oferty współpracy...

>>>

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA

Opracowywanie nowych technologii chemicznych i modernizacja procesów już wdrożonych, m.in. z zakresu technologii organicznej, chemii gospodarczej, elektrochemii, przetwórstwa polimerów...

>>>

PROJEKTY BADAWCZE

Projekty strukturalne, programy ramowe UE; projekty badawcze zamawiane, projekty badawcze własne, programy badań stosowanych, projekty celowe...

>>>

POLIMERY czasopismo

Czasopismo naukowo-techniczne (IF 0,718) o zasięgu międzynarodowym poświęcone chemii, technologii i przetwórstwu polimerów...

>>>

>>>