English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

L. Szczepkowski, J. Ryszkowska, M. Auguścik, S. Przekurat, A. Przekurat

Lepkosprężyste pianki poliuretanowe nadające się do wielokrotnego prania

Polimery 2018, nr 10, 679


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.10.3

Streszczenie

Opracowano receptury cytokompatybilnych otwartokomórkowych lepkosprężystych pianek poliuretanowych (VEPUR), nadających się do wielokrotnego prania z wykorzystaniem domowej pralki automatycznej.Pianki otrzymywano z polioli zawierających ugrupowania oksyetylenowe (EO) i oksypropylenowe (PO). Nietoksyczne pianki o różnej twardości syntetyzowano z dodatkowym udziałem polioli zawierających ok. 80 % wiązań EO przy indeksie izocyjanianowym 0,9–1,0. W syntezie wykorzystano też reaktywne inhibitory, pozwalające na zmniejszenie szybkości reakcji spieniania, co zapobiegało zjawisku opadania. Otrzymane pianki wykazywały optymalny czas powrotu 1–8 s, dużą przepuszczalność powietrza 80–150 dm3/min, duży współczynnik absorpcji wody 1700–2100 %, mały współczynnik retencji wody 60–70 % i niewielki wzrost objętości po namoczeniu (poniżej 15 %). Cechy te predestynują opracowane materiały do wielokrotnego prania. Po pięciu cyklach prania twardość pianek zmieniła się nieznacznie, natomiast użytkownicy wyrobów obserwowali zdecydowaną poprawę w zakresie higieny oraz komfortu snu.Słowa kluczowe: pianka poliuretanowa, pianka lepkosprężysta, grupy etoksylowe, indeksizocyjanianowy, pranie
L. Szczepkowski, J. Ryszkowska, M. Auguścik, S. Przekurat, A. Przekurat (358.4 KB)
Lepkosprężyste pianki poliuretanowe nadające się do wielokrotnego prania