English version
Drukuj

2009


NAGRODY I WYRÓŻNIENIA NA WYSTAWACH MIĘDZYNARODOWYCH
Srebrny medal oraz dyplom dla zespołu: mgr Jolanta Rosińska, dr Elżbieta Wardzińska, dr Anna Bańkowska, Grażyna Jaworska za " Metodę stabilizacji i zestalania odpadów pogalwanicznych oraz dymnicowych z użyciem poliuretanu", Genewa PALEXPO, Szwajcaria.
Brązowy medal i dyplom dla zespołu: doc. dr hab. inż. Regina Jeziórska, dr Barbara Świerz-Motysia, dr Maria Zielecka, mgr Agnieszka Szadkowska za "Nową generację niepalnego poliamidu-6 ze sferycznymi nanocząstkami krzemionki", Genewa PALEXPO, Szwajcaria.

Brązowy medal i dyplom dla zespołu: doc. dr hab. Izabella Legocka, dr Talal Mohammad Al-Zahari, mgr inż. Ewa Wierzbicka, dr inż. Osazuwa Osawaru za "Modyfikatory do żywic epoksydowych oparte o haloizyt", Genewa PALEXPO, Szwajcaria.
Srebrny medal oraz dyplom dla zespołu: prof. dr hab. Andrzej Czerwiński, mgr Szymon Obrębowski, dr Zbigniew Rogulski i dr Jan Kotowski za "Małogabarytowy hybrydowy akumulator kwasowo-ołowiowy", IENA 2009, Norymberga, Niemcy.

Srebrny medal oraz dyplom dla zespołu: mgr inż. Aleksandra Szczucińska, mgr inż. Katarzyna Kurzepa, prof. dr hab. Andrzej W. Lipkowski za " Kosmetyki funkcjonalne o właściwościach przeciwzapalnych i przeciwalergicznych", IENA 2009, Norymberga, Niemcy.
Brązowy medal i dyplom oraz Nagroda Specjalna od Korea Invention Promotion Association dla zespołu: doc. dr hab. inż. Regina Jeziórska, dr Barbara Świerz-Motysia, dr Maria Zielecka, mgr Agnieszka Szadkowska za "Nową generację niepalnego poliamidu-6 ze sferycznymi nanocząstkami krzemionki", IENA 2009, Norymberga, Niemcy.

Brązowy medal i dyplom dla zespołu: doc. dr hab. Izabella Legocka, mgr inż. Ewa Wierzbicka za "Nowy modyfikator dla poprawienia mieszalności i właściwości mechanicznych polimerów termodynamicznie nie dających się zmieszać", IENA 2009, Norymberga, Niemcy.
Złoty medal i dyplom oraz puchar Ministra Gospodarki RP , wicepremiera Waldemara Pawlaka dla zespołu: dr Barbara Świerz-Motysia, doc. dr hab. inż. Regina Jeziórska, mgr Agnieszka Szadkowska, Jacek Dzierżawski, Teresa Jaczewska za "Wysokiej jakości, całkowicie biodegradowalne, polimery ze skrobi termoplastycznej", Brussels-Innova 2009 (Brussels Eureka), Bruksela, Belgia.

Złoty medal i dyplom dla zespołu: mgr Jolanta Rosińska, dr Elżbieta Wardzińska, dr Anna Bańkowska, Grażyna Jaworska za "Metodę stabilizacji i zestalania odpadów pogalwanicznych oraz dymnicowych z użyciem poliuretanu", Brussels-Innova 2009 (Brussels-Eureka), Bruksela, Belgia.

Złoty medal i dyplom dla zespołu: doc. dr hab. Izabella Legocka, dr Talal Mohammad Al-Zahari, mgr inż. Ewa Wierzbicka, dr inż. Osazuwa Osawaru za "Modyfikatory do żywic epoksydowych oparte o haloizyt", Brussels-Innova 2009 (Brussels-Eureka), Bruksela, Belgia.
Srebrny medal oraz dyplom dla zespołu: doc. dr hab. inż. Ewa Kowalska, mgr inż. Marta Kijeńska, prof. dr hab. inż. Stanisław Pasynkiewicz, Marek Borensztejn za "Termoplastyczne kompozycje zawierające włókna celulozowe" Brussels-Innova 2009 (Brussels-Eureka), Bruksela, Belgia.ODZNACZENIA


Doc. dr hab. inż. Regina Jeziórska i dr inż. Wiesława Walisiewicz-Niedbalska zostały odznaczone przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w promowaniu polskiej myśli naukowej i technicznej


Mgr inż. Józef Menes dyrektor IChP został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Europejskiego Orderu Wynalazczości nadanym przez Europejską Komisję Odznaczeń za zasługi w dziedzinie wynalazczości.Doc. dr hab. inż. Regina Jeziórska została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Wynalazczości Królestwa Belgii nadanym przez Komisję Odznaczeń Belgii za zasługi w dziedzinie wynalazczości.