English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Cz. Dobrowolski

Węzły i sploty DNA

Polimery 2003, nr 1, 3


Streszczenie

Przedstawiono przegląd literatury poświęconej węzłom i splotom (katenanom) DNA. Węzły stanowią splątane struktury cykliczne, a sploty to co najmniej dwie struktury cykliczne przeplecione wzajemnie tak jak ogniwa łańcucha, które w żadnym rzucie na płaszczyznę nie mogą być przedstawione jako zamknięte krzywe bez samoprzecięć (skrzyżowań). Podano przykłady węzłów i splotów powstających w procesach replikacji i rekombinacji DNA oraz przybliżono metody ich badania. Omówiono też zmierzające do określenia prawdopodobieństwa powstawania struktur topologicznych DNA prace modelowe wykonywane metodami mechaniki molekularnej, a także koncepcję węzłów i splotów idealnych pozwalającą na uzyskanie korelacji pomiędzy elektroforetyczną ruchliwością oraz współczynnikiem sedymentacji rzeczywistych węzłów i splotów DNA a parametrami węzłów i splotów idealnych.


Słowa kluczowe: DNA, węzły, sploty, węzły idealne

J. Cz. Dobrowolski (1.48 MB)
Węzły i sploty DNA