English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Jeziórska, Z. Żakowska, H. Stolbińska, M. Ratajska, M. Zielonka

Właściwości mieszanin skrobi, polietylenu i kopolimeru polietylen/kwas akrylowy (j. ang.)

Polimery 2003, nr 3, 211


Streszczenie

Otrzymano metodą wytłaczania reaktywnego w wytłaczarce dwuślimakowej mieszaniny polietylenu małej gęstości (PE-LD) i kopolimeru (1:1) etylen/kwas akrylowy (EAA) z udziałem (5-30% mas.) skrobi ziemniaczanej (utlenionej – OP lub nieutlenionej – P) albo kukurydzianej (C). Określono właściwości mechaniczne przy statycznym rozciąganiu, twardość oraz masowy wskaźnik szybkości płynięcia tych mieszanin (rys. 1, tabela 1), a także zbadano przebieg ich biodegradacji pod wpływem wyselekcjonowanych aktywnych amylolitycznie szczepów bakterii, promieniowców i grzybów strzępkowych. Stopień biodegradacji oceniano na podstawie obserwacji makroskopowych (tabela 2), mikroskopowych (rys. 3) oraz analizy spektrofotometrycznej w podczerwieni (FT-IR) (rys. 4). Wszystkie mieszaniny powodowały wzrost drobnoustrojów, w tym mieszaniny z OP – znacznie większy niż z C. Stwierdzono także, że stopień biodegradacji rośnie ze wzrostem zawartości skrobi w mieszaninie. Największy stopień biodegradacji zaobserwowano w przypadku stosowania Aspergillus niger, Streptomyces (szczep 19) i Bacillus.


Słowa kluczowe: skrobia, polietylen, kopolimer etylen/kwas akrylowy, mieszanie metodą reaktywnego wytłaczania, biodegradacja, właściwości mechaniczne

R. Jeziórska, Z. Żakowska, H. Stolbińska, M. Ratajska, M. Zielonka (350.9 KB)
Właściwosci mieszanin skrobi, polietylenu i kopolimeru polietylen/kwas akrylowy (j. ang.)