English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Janowski, K. Pielichowski

Układy nanohybrydowe poliuretan/funkcjonalizowany silseskwioksan.

Cz. I. Badania strukturalne zzastosowaniem FT-IR i NMR

Polimery 2012, nr 7-8, 518


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.518

Streszczenie

Określono budowę chemiczną układów nanohybrydowych poliuretan/funkcjonalizowany silseskwioksan (PUR/PHIPOSS) otrzymanych metodą prepolimerową. Na widmach 1H NMR i 13C NMR stwierdzono występowanie sygnałów pochodzących od protonów i atomów węgla charakterystycznych fragmentów bocznych grup PHIPOSS. Analiza otrzymanych widm elastomerów PUR/PHIPOSS metodą ATR-FTIR pozwoliła na oszacowanie wpływu obecności bocznych grup oligosilseskwioksanowych na gęstość wiązań wodorowych oraz separację fazową. Stwierdzono, że stopień rozdziału faz wzrasta ze wzrostem zawartości PHIPOSS.


Słowa kluczowe: elastomery uretanowe, funkcjonalizowany silseskwioksan, materiały nanohybrydowe, spektroskopia ATR-FTIR, spektroskopia NMR


e-mail: kpielich@pk.edu.pl

B. Janowski, K. Pielichowski (593.8 KB)
Układy nanohybrydowe poliuretan/funkcjonalizowany silseskwioksan. Cz. I. Badania strukturalne z zastosowaniem FT-IR i NMR