English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P.G. Parzuchowski, M. Mazurek, A. Świderska, M. Roguszewska, K. Rolińska, D. Wołosz

 

Otrzymywanie adsorbentów ditlenku węgla na bazie polimerów silnie rozgałęzionych oraz badania
ich długoterminowej stabilności (j. ang.)

Polimery 2020, No 3, 174


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2020.3.2

Summary

Scharakteryzowano adsorbenty CO2 otrzymane na bazie polietylenoiminy (PEI) lub hiperrozgałęzionego poliglicerolu zawierającego grupy aminowe (A-HBPG) osadzone na różnych pod­łożach. Wykazano, że A-HBPG i PEI skutecznie wychwytują CO2 z otaczającego powietrza. Badane ad­sorbenty wykazywały stabilność przez co najmniej 17 cykli adsorpcji/desorpcji CO2, pod warunkiem, że desorpcję prowadzono w atmosferze beztlenowej. Stwierdzono, że hiperrozgałęzione polimery zawie­rające grupy aminowe są obiecującymi materiałami przeznaczonymi do wychwytywania CO2.Keywords: polimer silnie rozgałęziony, wychwyt ditlenku węgla, poliglicerol, poliglicydol, amina
e-mail: pparzuch@ch.pw.edu.pl

P.G. Parzuchowski, M. Mazurek, A. Świderska, M. Roguszewska, K. Rolińska, D. Wołosz (1.14 MB)
Otrzymywanie adsorbentów ditlenku węgla na bazie polimerów silnie rozgałęzionych i badania ich długoterminowej stabilności (j. ang.)