English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Z. Brzozowski, N. Pietruszka, I. Galaev, B. Mattiasson

Akrylamidowe pochodne skrobi w układach dwufazowych służących do oczyszczania białek.

Cz. I. Synteza, właściwości i diagramy fazowe

Polimery 2000, nr 9, 623


Streszczenie

Przedmiotem badań były dwuskładnikowe mieszaniny polimerowe tworzące w środowisku wodnym układy dwufazowe. Jednym ze składników (P) mieszaniny był glikol polioksyetylenowy o ciężarze cząsteczkowym 10 000 (PEG 10 000) lub kopolimer winyloimidazol/winylokaprolaktam (VI/VCL), drugim zaś (Q) akryloamidowa pochodna skrobi (APS) albo handlowy dekstran („Dextran T70”) stosowany jako polimer wzorcowy. Kopolimery VI/VCL różniły się składem (tabela 2), zaś APS — zawartością akryloamidu (tabela 1).

Wyznaczono diagramy fazowe szeregu takich mieszanin (rys. 2–9), określając zakresy stężeń składników P i Q warunkujące powstawanie układów dwufazowych. Ustalono, że wprowadzenie 0,5-proc. roztworu NaCl pozwala na wyraźne zmniejszenie tych stężeń. Stwierdzono także, że wzrost hydrofilowości kopolimerów VI/VCL spowodowany zwiększeniem w nich zawartości VI utrudnia, a często uniemożliwia otrzymanie układu dwufazowego (por. rys. 8 i 9). Wyniki badań wskazują, że APS stanowią dobre zamienniki kosztownego dekstranu i mogą być z powodzeniem zastosowane jako składniki układów dwufazowych służących do oczyszczania białek.
Słowa kluczowe: akryloamidowe pochodne skrobi, kopolimery winyloimidazol/winylokaprolaktam, układy dwufazowe, oczyszczanie białek, zamienniki dekstranu
Z. Brzozowski, N. Pietruszka, I. Galaev, B. Mattiasson (982.3 KB)
Akrylamidowe pochodne skrobi w układach dwufazowych służących do oczyszczania białek. Cz. I. Synteza, właściwości i diagramy fazowe