English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Pisula

Analiza dokładności geometrycznej polimerowych stożkowych kół zębatych realizowana w układzie pomiarowym opartym nastrukturze Przemysł 4.0 (j. ang.)

Polimery 2019, nr 5, 353


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.5.6

Streszczenie

Zbadano dokładność geometryczną polimerowych zębatych kół stożkowych o kołowej linii zęba. Oceniano ilościowo zmianę geometrii w odniesieniu do modeli badawczych wytwarzanych metodami przyrostowymi: osadzania topionego materiału FDM (ang. fused depositionmodeling), selektywnego spiekania laserowego SLS (ang. selective laser sintering), wykorzystania cyfrowej projekcji światła DLP (ang. digital light processing) oraz PolyJet. Weryfikację geometrii modeli wykonano, opierając się na filozofii Przemysł 4.0, z wykorzystaniem współrzędnościowej maszyny pomiarowej (CMM) P40 firmy Klingelnberg, pracującej w zintegrowanym układzie sieciowym. Na wykresach zilustrowano odchylenia wybranych parametrów definiujących geometrię uzębienia. Analiza otrzymanych wyników posłużyła do wyboru odpowiedniej technologii druku oraz poprawy jakości wykonania polimerowych kół. Najwyższą, 11 klasę dokładności uzębienia kół stożkowych o kołowej linii zęba, określoną wg normy DIN 3965, uzyskano w wypadku modeli wytworzonych w technologii przyrostowej PolyJet.


Słowa kluczowe: materiały polimerowe, modele kół zębatych, współrzędnościowa maszyna pomiarowa, dokładność geometryczna

J. Pisula (1.45 MB)
Analiza dokładności geometrycznej polimerowych stożkowych kół zębatych realizowana w układzie pomiarowym opartym na strukturze Przemysł 4.0