English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Cader, M. Zaborniak, M. Stączek

Analiza dokładności odwzorowania modeli CAD części polimerowych wytwarzanych z zastosowaniem reprezentatywnych technik addytywnych w procesie produkcji w konwencji Przemysł 4.0

Polimery 2019, nr 6, 436


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.6.7

Streszczenie

Przedstawiono metodykę oraz wyniki oceny jakości części maszyn wytworzonych bezpośrednio z modelu numerycznego CAD 3D. Analizowano właściwości części otrzymanych za pomocą reprezentatywnych technik addytywnych opartych na przetwarzaniu polimerów oraz światłoczułych żywic. Cały proces wytwarzania części prowadzono zgodnie z konwencją Przemysł 4.0. Ocena dokładności odtwarzania modeli numerycznych CAD obejmowała zarówno jakość powierzchni zewnętrznych i objętość wytworzonych części, jak i stopień odwzorowania wymiarów.


Słowa kluczowe: techniki addytywne, produkcja części, ABS, żywice światłoutwardzalne, analiza dokładności, reprodukcja, Przemysł 4.0

M. Cader, M. Zaborniak, M. Stączek (1.36 MB)
Analiza dokładności odwzorowania modeli CAD części polimerowych wytwarzanych z zastosowaniem reprezentatywnych technik addytywnych w procesie produkcji w konwencji Przemysł 4.0