English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Flizikowski, J. Sadkiewicz

Analiza konstrukcji ślimakowego układu uplastyczniającego wytłaczarki

Polimery 2015, nr 6, 402


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.402


Streszczenie

Omówiono zależności konstrukcyjnych cech geometrycznych i parametrów dynamicznych w strefie roboczej zespołu ślimakowego. Zaproponowano nowe podejście do cech, kryteriów konstrukcyjnych, stanów i przemiany ciśnień, sił i momentów obrotowych w strefie uplastyczniania tworzywa w zespole roboczym ślimaka, z uwzględnieniem jego strony czynnej i biernej. Na podstawie opisu zależności oraz analizy wskaźników zmiennych procesu wykonano ocenę stanów i przemian ciśnienia, sił i momentów obrotowych w strefie uplastyczniania tworzywa.


Słowa kluczowe: wytłaczanie, konstrukcja strefy roboczej zespołu ślimakowego, obciążenia
e-mail: fliz@utp.edu.pl

J. Flizikowski, J. Sadkiewicz (805.5 KB)
Analiza konstrukcji ślimakowego układu uplastyczniającego wytłaczarki