English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

W. Zatorski, K. Sałasińska

Analiza palności nienasyconych żywic poliestrowych modyfikowanych nanocząstkami

Polimery 2016, nr 11-12, 815


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.815

Streszczenie
Na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) zsyntetyzowano kompozyty polimerowe zawierające nanocząstki wpostaci: nanorurek węglowych, glinokrzemianów, poliedrycznego oligomerycznego silseskwioksanu oraz ditlenku tytanu. Przeprowadzono badania przy użyciu kalorymetru stożkowego ischarakteryzowano palność oraz dymotwórczość otrzymanych nanokompozytów. Stwierdzono, że charakteryzowały się one palnością zmniejszoną wstosunku do palności nienapełnionej żywicy poliestrowej. Zastosowane nanocząstki wykazywały różną skuteczność działania ograniczającego emisję dymów wydzielanych przez palące się nanokompozyty. Najkorzystniejszy wpływ uniepalniający wykazywał dodany do UP nanometryczny ditlenek tytanu.
Słowa kluczowe: nienasycone żywice poliestrowe, nanocząstki, palność
e-mail: kasal@ciop.pl
W. Zatorski, K. Sałasińska (1.18 MB)
Analiza palności nienasyconych żywic poliestrowych modyfikowanych nanocząstkami