English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Malinowski, K. Janczak, K. Moraczewski, A. Raszkowska-Kaczor

Analiza stopnia spęcznienia i frakcji żelowej usieciowanych radiacyjnie
mieszanin polilaktyd/poli(adypinian-co-tereftalan butylenu)

Polimery 2018, nr 1, 25


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.1.4

Streszczenie
Badano stopień spęcznienia (Xs) i zawartość frakcji żelowej (Fz) mieszanin polilaktydu (PLA) z poli(adypinianem-co-tereftalanem butylenu) (PBAT), sieciowanych za pomocą promieniowania elektronowego przy użyciu triallilo izocyjanuranu (TAIC). Oceniano wpływ dawki promieniowania oraz udziału masowego komponentów mieszaniny na wartości Xs i Fz. Stwierdzono, że najmniejszy stopień spęcznienia i największą zawartość frakcji żelowej wykazują próbki PLA oraz mieszaniny o dominującej zawartości PLA, napromieniane dawką elektronów co najmniej 40 kGy. Wykazano również, że wraz ze zwiększającym się udziałem masowym PBAT w mieszaninie jej stopień spęcznienia rośnie, a zawartość w niej frakcji żelowej maleje, co wskazuje na mniejszą niż PLA podatność tego polimeru na sieciowanie radiacyjne.
Słowa kluczowe: polilaktyd, poli(adypinian-co-tereftalan butylenu), promieniowanie elektronowe, sieciowanie, frakcja żelowa, stopień spęcznienia
e-mail: malinowskirafal@gmail.com
R. Malinowski, K. Janczak, K. Moraczewski, A. Raszkowska-Kaczor (703.4 KB)
Analiza stopnia spęcznienia i frakcji żelowej usieciowanych radiacyjnie mieszanin polilaktyd/poli(adypinian-co-tereftalan butylenu)