English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

O. Markowska, T. Markowski, M. Sobczyk

Analiza właściwości mechanicznych kompozytów polimerowych przeznaczonych do produkcji części maszyn stosowanych jako zamienniki elementów otrzymywanych z metali (j. ang.) – RAPID COMMUNICATION

Polimery 2020, nr 4, 311


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2020.4.8

Streszczenie

Zbadano właściwości mechaniczne kompozytów na bazie poliamidu 6 (PA6), poliamidu 66 (PA66) oraz poliftalamidu (PPA) wzmocnionych włóknem szklanym. Oznaczono wytrzymałość na zginanie, udarność wg Charpy’ego z karbem i bez karbu, twardość Shore’a oraz Rockwella. Najlepsze właściwości wytrzymałościowe wykazywał kompozyt PA66 z udziałem 35% mas. włókna. Oceniane materiały kompozytowe z powodzeniem mogą być stosowane do produkcji zamienników elementów maszyn wykonanych z metali.


Słowa kluczowe: kompozyty polimerowe, właściwości mechaniczne, metale, poliamid 6, poliamid 66, poliftalamid, włókno szklane

e-mail: olimpia@prz.edu.pl

O. Markowska, T. Markowski, M. Sobczyk (599.9 KB)
Analiza właściwości mechanicznych kompozytów polimerowych przeznaczonych do produkcji części maszyn stosowanych jako zamienniki elementów otrzymywanych z metali