English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Schöne, D. Tondl, R. Lach, J. Rybnicek, W. Grellmann

Analiza zależności twardości i pełzania pod obciążeniem nanokompozytów PA 6

od temperatury i siły obciążającej oraz od głębokości zagłębienia (j. ang.)

Polimery 2014, nr 10, 722


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.722

Streszczenie

Za pomocą techniki DSI (Depth Sensing Indentation), z zastosowaniem głębokości wciskania z zakresu nano, mikro oraz makro, analizowano zależność twardości indentacyjnej, twardości Martensa, modułu wciskania oraz pełzania pod obciążeniem nanokompozytów poliamidu 6 od temperatury (-80—60 °C) i przyłożonej siły (0,08—100 N). Badano nanokompozyty PA 6 napełnione montmorylonitem (3,5 % mas.) oraz nanorurkami haloizytu (5 % mas.). Dodatkowo przy użyciu technik WAXD oraz DSC oceniano wpływ morfologii badanych materiałów na ich właściwości, z uwzględnieniem efektu skin-core w próbkach otrzymanych metodą wtryskiwania.


Słowa kluczowe: metoda DSI pomiaru twardości, twardość Martensa, moduł wciskania, pełzanie pod obciążeniem, efekt skin-core, poliamid 6, nanokompozyty
e-mail: jan.schoene@iw.uni-halle.de

J. Schöne, D. Tondl, R. Lach, J. Rybnicek, W. Grellmann (259.1 KB)
Analiza zależności twardości i pełzania pod obciążeniem nanokompozytów PA 6 od temperatury i siły obciążającej oraz od głębokości zagłębienia (j. ang.)