English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

D. Jermakowicz-Bartkowiak, B. N. Kolarz

Anionity polimerowe do odzyskiwania metali szlachetnych

Polimery 2013, nr 7-8, 524


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.524

Streszczenie

Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczący recyklingu metali szlachetnych: Au, Pt i Pd, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzystania syntetycznych anionitów polimerowych jako alternatywnej metody odzyskiwania metali z roztworów o śladowej ich zawartości. Przedyskutowano korzyści płynące z zastosowania anionitów w procesie recyklingu w świetle globalnego zapotrzebowania na metale szlachetne. Opisano handlowe oferowane przez światowe koncerny żywice jonowymienne do odzyskiwania Pt, Pd, Au i zestawiono wyniki badań własnych nad otrzymaniem anionitów na bazie kopolimerów chlorku winylobenzylu do sorpcji metali szlachetnych.


Słowa kluczowe: jonity, sorpcja, złoto, platyna, pallad
e-mail: dorota.jermakowicz-bartkowiak@pwr.wroc.pl

D. Jermakowicz-Bartkowiak, B. N. Kolarz (114.8 KB)
Anionity polimerowe do odzyskiwania metali szlachetnych