English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Imiołek, K. Kasprowicz, J. Laska

Antystatyczne foliepolietylenowe modyfikowane grafitem ekspandowanym – aspekty technologiczne (j. ang.)

Polimery 2020, nr 4, 275


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2020.4.3

Streszczenie

Głównym celem prezentowanych badań było opracowanie antystatycznych folii polietylenowych o oporności powierzchniowej ≤109 Ω. W pracy zbadano polietylen małej gęstości (PE-LD/PE-LLD) napełniony różną ilością grafitu ekspandowanego EG 096. Próbki wykonano metodą prasowania na gorąco i formowania wtryskowego. Zbadano ich właściwości mechaniczne oraz elektryczne. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że próbki o zawartości 30% mas. grafitu ekspandowanego charakteryzują się korzystnymi właściwościami mechanicznymi, np. moduł Younga napełnionego PE był o 195% większy niż polietylenu bez udziału napełniacza.


Słowa kluczowe: polietylen, grafit ekspandowany, folie antystatyczne
e-mail: jlaska@agh.edu.pl

P. Imiołek, K. Kasprowicz, J. Laska (1.45 MB)
Antystatyczne folie polietylenowe modyfikowane grafitem ekspandowanym – aspekty technologiczne (j. ang.)