English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Kowalczyk, S. Kugler, T. Spychaj

Antystatyczne powłoki poliuretanowe modyfikowane hybrydowymi nanonapełniaczami węglowymi (j. ang.)

Polimery 2014, nr 9, 650


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.650

Streszczenie

Otrzymano, a następnie zbadano zestaw antystatycznych powłok bazujących na dostępnej w handlu wodnej dyspersji poliuretanowej oraz nanonapełniaczach węglowych — grafenie wielowarstwowym i/lub nanorurkach węglowych. Stwierdzono, że w wypadku zawartości nanonapełniacza węglowego poniżej 1 % mas. rezystywność powierzchniowa powłok wynosi 106—108Ω, zwiększają się twardość i odporność termiczna, natomiast nie zmienia się w istotnym stopniu temperatura zeszklenia matrycy poliuretanowej.


Słowa kluczowe: wodorozcieńczalny, kompozycja powłokotwórcza, lakier, powłoka, poliuretan, grafen wielowarstwowy, nanorurki węglowe

e-mail: tees@zut.edu.pl

K. Kowalczyk, S. Kugler, T. Spychaj (737.2 KB)
Antystatyczne powłoki poliuretanowe modyfikowane hybrydowymi nanonapełniaczami węglowymi (j. ang.)