English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

L. L. Semyonycheva, D. F. Crishin, l. S. Illichev, A. N. Artemov

(Areno)trikarbonylowe kompleksy chromu(0) w syntezie polimerów zawierających metal

opartych na monomerach winylowych (j. ang.)

Polimery 2001, nr 3, 178


Streszczenie

Styrenotriokarbonylochrom(0) (STC) i toluenotrikarbonylochrom(0) (TTC) zastosowano jako koinicjatory w układzie z di-tert-butyloperoksytrifenyloantymonem (DPA) jako inicjatorem w rodnikowej polimeryzacji monomerów winylowych - metakrylanu metylu (MMA), styrenu i octanu winylu - prowadzonej w temp. 30 °C (tabela 1). STC i ρ-metylostyrenotrikarbonylochrom(0) (PMSTC) wykorzystano też jako komono­mery w inicjowanej przez DPA (w temp. 30 °C) albo AIBN (w temp. 50 °C) kopolimeryzacji z MMA lub akrylanem butylu. Określono współczynnik reaktywności komonomerów (tabela 2) oraz scharakteryzowano polidyspersyjność i ciężary cząsteczkowe kopolimerów (tabela 3). Omówiono mechanizmy reakcji elementarnych w badanych procesach i zaproponowano oryginalny model przebiegu propagacji łańcucha w kopolimeryzacji, obejmujący udział komonomerów w powstawaniu ich kompleksu z przeniesieniem ładunku.


Słowa kluczowe: homo- i kopolimeryzacja rodnikowa, (areno)trikarbonylowe kompleksy chromu(0), monomery winylowe, akrylany, koinicjatory, komonomery, mechanizm reakcji elementarnych
L. L. Semyonycheva, D. F. Crishin, l. S. Illichev, A. N. Artemov (276.5 KB)
(Areno)trikarbonylowe kompleksy chromu(0) w syntezie polimerów zawierających metal opartych na monomerach winylowych (j. ang.)