English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Iwko, R. Wroblewski, R. Steller


Badania doświadczalne zużycia energii w układzie uplastyczniającym wtryskarki (j.ang.)
Polimery 2018, nr 5, 362

DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.5.5

Streszczenie
Badano zużycie energii potrzebnej na wykonanie ruchu posuwisto-obrotowego ślimaka oraz ogrzewanie cylindra w procesie wtryskiwania prowadzonym w zmiennych warunkach procesowych. Dokonano pomiaru charakterystyk wyjściowych procesu wtryskiwania oraz wyznaczono na ich podstawie wartości SEC (jednostkowego zużycia energii). Przetwarzano pięć typowych polimerów termoplastycznych. Stwierdzono, że mała prędkość obrotowa ślimaka zapewnia optymalne, ze względu na niewielkie zużycie energii, warunki do prowadzenia procesu wtryskiwania na analizowanym stanowisku badawczym. Wykazano ilościowy wpływ wzrostu temperatury cylindra na wartość SEC, a także brak wpływu zmiany ciśnienia uplastyczniania na zużycie energii przez układ uplastyczniający wtryskarki.
Słowa kluczowe: wtryskiwanie, uplastycznianie, polimery, zużycie energii, jednostkowezużycie energii
e-mail: jacek.iwko@pwr.edu.pl
J. Iwko, R. Wroblewski, R. Steller (1.07 MB)
Badania doświadczalne zużycia energii w układzie uplastyczniającym wtryskarki