English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Sasimowski

Badania efektywności działania wytłaczarki nowej generacji.

Cz. III. Współdziałanie tulei obrotowej ze strefą rowkowaną cylindra

Polimery 2012, nr 10, 747


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.747

Streszczenie

Określano wpływ zastosowania, w układzie uplastyczniającym jednoślimakowym, tulei obrotowej cylindra, współdziałającej ze strefą rowkowaną cylindra, na przebieg procesu wytłaczania polietylenu małej gęstości (PE-LD). Badania przeprowadzono na specjalnym stanowisku badawczym, wyposażonym w wytłaczarkę z układem uplastyczniającym o budowie segmentowej, zawierającym segment z tuleją obrotową cylindra oraz strefę rowkowaną cylindra, zamiennie, z sześcioma lub ośmioma rowkami prostoliniowymi. Podczas wytłaczania PE-LD przy zmiennej szybkości ślimaka oraz szybkości tulei obrotowej cylindra określano wybrane czynniki charakteryzujące proces. Stwierdzono, że zastosowanie w układzie uplastyczniającym strefy rowkowanej cylindra, współdziałającej z tuleją obrotową cylindra, ma znaczący wpływ na efektywność oddziaływania tulei i przebieg całego procesu wytłaczania.


Słowa kluczowe: wytłaczanie, wytłaczarka jednoślimakowa, tuleja obrotowa cylindra, strefa rowkowana

e-mail: e.sasimowski@pollub.pl

E. Sasimowski (387.6 KB)
Badania efektywności działania wytłaczarki nowej generacji. Cz. III. Współdziałanie tulei obrotowej ze strefą rowkowaną cylindra