English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Kicko-Walczak

Badania nad mechanizmem rozkładu termicznego nienasyconych żywic poliestrowych

o zmniejszonej palności

Polimery 2003, nr 5, 351


Streszczenie

Na podstawie wyników badań doświadczalnych scharakteryzowano zależności kinetyczne opisujące proces degradacji termicznej kompozycji poliestrowych modyfikowanych bezhalogenowym antypirenem (układem Sn/Zn), a także mechanizm tego procesu. W badaniach zastosowano metodę termograwimetryczną (TG), w tym sprzężoną ze spektrofotometrią w podczerwieni z transformacją Fouriera (TG/FT-IR) oraz sprzężoną ze spektrometrią mas (TG/MS). Wykazano, że modyfikacja poliestrów układem Sn/Zn powoduje istotne ograniczenie wydzielania się CO2 oraz spowolnienie procesu spalania w wyniku zahamowania propagacji płomienia przez modyfikator. Ustalono, że wpływ stabilizujący antypirenu jest efektem tworzenia sferycznej bariery powierzchniowej, blokującej przepływ ciepła ze strefy rozkładu do wnętrza substratu. Zaproponowano mechanizm termicznego stabilizowania żywic poliestrowych przy użyciu układu Sn/Zn.


Słowa kluczowe: nienasycone żywice poliestrowe, ograniczenie palności, bezhalogenowy antypiren Sn/Zn, metody TG, TG/FT-IR i TG/MS, kinetyka i mechanizm rozkładu termicznego
E. Kicko-Walczak (1.28 MB)
Badania nad mechanizmem rozkładu termicznego nienasyconych żywic poliestrowych o zmniejszonej palności