English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

D. Bogdał, V. Yashchuk, J. Pielichowski, I. Stępień, T. Ogul'chansky, M. Warzała, V. Kudrya

Badania spektralne poli(metakrylanów alkilowych) zawierających chlorowcowane

grupy karbazolilowe w łańcuchach bocznych — komunikat szybkiego druku (j. ang.)

Polimery 2002, nr 4, 279


Streszczenie

Przeprowadzono syntezę oraz porównano właściwości absorpcyjne, fluorescencyjne i fosforescencyjne chlorowcowanych (Cl, Br) pochodnych poli[metakrylanu 2-karbazol-9-ilo) etylu] (tabela 1, rys. 1—4). Badania wykazały, że wprowadzenie atomu chlorowca (zwłaszcza bromu) do grupy karbazolilowej powoduje wzrost liczby przejść singlet→triplet (S→T) i wydajności fosforescencji w porównaniu z polimerem wyjściowym niezawierającym chlorowców. Różnice te można stwierdzić na podstawie widm fluoroscencyjnych, a nie wykazują ich widma absorpcyjne i fluoroscencyjne.


Słowa kluczowe: poli(metakrylany alkilowe), boczne chlorowcowane grupy karbazolilowe, analiza widmowa, przejścia singlet→triplet
D. Bogdał, V. Yashchuk, J. Pielichowski, I. Stępień, T. Ogul’chansky, M. Warzała, V. Kudrya (296.7 KB)
Badania spektralne poli(metakrylanów alkilowych) zawierających chlorowcowane grupy karbazolilowe w łańcuchach bocznych — komunikat szybkiego druku (j. ang.)