English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Kelar


Badania spektrofotometryczne w podczerwieni procesu kompatybilizacji w mieszaninach polietylenu małej gęstości z poliamidem 6

Polimery 1999, nr 2, 131


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.1999.131


Streszczenie

Dwuskładnikowe mieszaniny polietylenu małej gęstości (PE-LD) z poliamidem 6 (PA 6) oraz trójskładnikowe mieszaniny PE-LD iPA 6, zawierające jako trzeci składnik polietylen funkcjonalizowany bezwodnikiem maleinowym (PE-LD-graft-MAH)(tabela 1), wytłaczano jednoślimakową wytłaczarką Brabendera wyposażoną w prototypowy mieszalnik statyczny lub dynamiczny. Efekt chemicznej i mechanicznej kompatybilizacji mieszanin badano metodą spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni oraz metodą selektywnej ekstrakcji kwasem mrówkowym. W mieszaninach dwuskładnikowych PE-LD + PA 6 nie powstaje kopolimer szczepionyPE-LD-graft -PA 6, natomiast w mieszaninach trójskładnikowych PE-LD + PA 6 + PE-LD- graft -MAH ilość tworzącego się szczepionego kompatybilizatora zależy od składu kompozycji polimerowej oraz od konstrukcji mieszalnika.Najkorzystniejszy efekt mechanicznej kompatybilizacji mieszanin (największy udział powstającego kopolimeru PE-LD-graft-PA6) uzyskuje się podczas wytłaczania z zastosowaniem mieszalnika dynamicznego, następnie mieszalnika statycznego, a najmniejszy — w wyniku wytłaczania typową głowicą wytłaczarską.
Słowa kluczowe: dwu- i trójskładnikowe mieszaniny PE-LD z PA6, mieszalność wzajemna, efekt kompatybilizacji, warunki wytłaczania, spektroskopia IR
Zainteresowanych dostępem do pełnej wersji artykułu prosimy o kontakt z redakcją polimery@ichp.pl