English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Stepczyńska, K. Moraczewski, B. Jagodziński, M. Żenkiewicz

Badania trwałości efektów modyfikowania warstwy wierzchniej polihydroksymaślanu (j. ang.)

Polimery 2018, nr 4, 275


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.4.4

Streszczenie
Oceniano efekty modyfikowania warstwy wierzchniej (ang. SL) polihydroksymaślanu (PHB) za pomocą plazmy niskotemperaturowej oraz wyładowań koronowych po upływie 3, 6 i 9 tygodni od zakończenia procesu. Metodami mikroskopii sił atomowych (AFM) oraz spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR) wykazano, że modyfikowanie warstwy wierzchniej PHB powoduje trwałe zmiany struktury geometrycznej i składu chemicznego badanych powierzchni.

Słowa kluczowe: plazma, polihydroksymaślan, modyfikacja, warstwa wierzchnia

e-mail: m.stepczynska@ukw.edu.pl


M. Stepczyńska, K. Moraczewski, B. Jagodziński, M. Żenkiewicz (1.5 MB)
Badania trwałości efektów modyfikowania warstwy wierzchniej polihydroksymaślanu