English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Jaszewski, S. Zajchowski, J. Tomaszewska, J. Mirowski

Badania właściwości kompozytów poliestrowych
napełnionych włóknami szklanymi i naturalnymi

Polimery 2018, nr 2, 109


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.2.4

Streszczenie

Oceniano możliwość zastosowania żywicy poliestrowej na bazie surowców pochodzenia roślinnego do wytwarzania laminatów wzmacnianych matą szklaną i tkaniną lnianą. Porównano właściwości mechaniczne i fizyczne kompozytów wytworzonych na osnowie takiej żywicy z właściwościami kompozytów na osnowie żywicy poliestrowej zsyntetyzowanej z surowców pochodzenia petrochemicznego. Zbadano też zmianę właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu i zginaniu oraz gęstość laminatów poddanych 24-godzinnemu działaniu wody. Stwierdzono, że rodzaj żywicy ma niewielki wpływ na charakterystykę wytworzonych laminatów, dzięki temu żywicę otrzymaną z surowców pochodzenia petrochemicznego można zastąpić żywicą syntetyzowaną z udziałem surowców pochodzenia roślinnego.


Słowa kluczowe: laminaty poliestrowe, żywica poliestrowa, biokomponent, włókna lniane, włókna szklane, właściwości mechaniczne
e-mail: stanislaw.zajchowski@utp.edu.pl

J. Jaszewski, S. Zajchowski, J. Tomaszewska, J. Mirowski (696.7 KB)
Badania właściwości kompozytów poliestrowych napełnionych włóknami szklanymi i naturalnymi