English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Mehta, G. Tembe, P. Parikh, G. Mehta

Badanie polimeryzacji etylenu katalizowanej za pomocą homogenicznych lub osadzonych na nośniku silseskwioksanowym katalizatorów będących kompleksami tytanu(IV) (j. ang.)

Polimery 2013, nr 11-12, 875


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.875

Streszczenie

W ramach pracy otrzymano i scharakteryzowano kompleksy tytanu(IV) z cykloheksanodiolem (CHD) oraz cykloheksanodiolem osadzonym na nośniku, którym był poliedryczny oligomeryczny silseskwioksan (POSS). Kompleksy te zastosowano jako katalizatory do polimeryzacji etylenu w wysokich temperaturach, w połączeniu z kokatalizatorami, którymi były metaloorganiczne związki glinu. Porównano aktywność takich układów katalitycznych oraz zbadano wpływ na tę aktywność czynników, takich jak: temperatura, ciśnienie etylenu oraz rodzaj użytych rozpuszczalników. W wyniku polimeryzacji otrzymano polietylen liniowy charakteryzujący się wagowo średnim ciężarem cząsteczkowym (Mw) w zakresie 600—1000. Polimer analizowano za pomocą 1H NMR, 13C NMR i spektroskopii FT-IR. Stwierdzono, że polietylen o tak niskich wartościach Mw wykazuje właściwości, które sprzyjają jego potencjalnym zastosowaniom, np. w produkcji różnych powłok lub tuszów.


Słowa kluczowe: 1,2-cykloheksanodiol, cykloheksanodiol-izobutyl-poliedryczny oligomeryczny silseskwioksan, kompleks tytanu(IV), polimeryzacja etylenu, metaloorganiczne związki glinu


e-mail: gopal.tembe@ril.com

A. Mehta, G. Tembe, P. Parikh, G. Mehta (481.5 KB)
Badanie polimeryzacji etylenu katalizowanej za pomocą homogenicznych lub osadzonych na nośniku silseskwioksanowym katalizatorów będących kompleksami tytanu(IV) (j. ang.)