English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Wilczyński, K. Buziak, M. Bartnik

Badanie przepływu kompozytów polimerowo-drzewnych w procesie wytłaczania jednoślimakowego

Polimery 2016, nr 3, 195


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.195

Streszczenie
Zbadano doświadczalnie przepływ kompozytu polimerowo-drzewnego o zawartości 70 % mas. mączki drzewnej w procesie wytłaczania jednoślimakowego, w różnych warunkach technologicznych przetwórstwa. Przebieg uplastyczniania i przepływu tworzywa oceniono na podstawie tzw. zimnego eksperymentu wytłaczania, z zastosowaniem techniki wyciągania ślimaka. Na podstawie wyników badań zaproponowano mechanizm uplastyczniania jednokierunkowego. Stwierdzono, że modelowanie procesu wytłaczania kompozytów polimerowo-drzewnych wymaga odmiennego podejścia niż modelowanie wytłaczania tworzyw termoplastycznych.
Słowa kluczowe: wytłaczanie jednoślimakowe, kompozyty polimerowo-drzewne, mechanizm uplastyczniania
e-mail: k.wilczynski@wip.pw.pl
K. Wilczyński, K. Buziak, M. Bartnik (715 KB)
Badanie przepływu kompozytów polimerowo-drzewnych w procesie wytłaczania jednoślimakowego