English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Iwan, L. Moroń

Badanie przewodnictwa elektrycznego poliazometin o właściwościach ciekłokrystalicznych

Polimery 2013, nr 1, 45


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.045


Streszczenie

Zbadano przewodnictwo elektryczne dwóch, wykazujących właściwości ciekłokrystaliczne, poliazometin zawierających w swej budowie łańcuchy alifatyczne i grupy estrowe. Analizowano wpływ czasu na wartość przepływającego przez próbkę natężenia prądu. Obserwowano zależność przewodnictwa elektrycznego od budowy badanych poliazometin.


Słowa kluczowe: polimery, poliazometiny, przewodnictwo elektryczne, ciekłe kryształy

e-mail: a.iwan@iel.wroc.pl

A. Iwan, L. Moroń (188.3 KB)
Badanie przewodnictwa elektrycznego poliazometin o właściwościach ciekłokrystalicznych