English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Wilczyński, Z. Szymaniak, A. Nastaj

Badanie za pomocą systemu POLYFLOW wpływu warunków przepływu

na rozszerzanie strugi polimerów

Polimery 2002, nr 2, 130


Streszczenie

Przedstawiono metodykę modelowania za pomocą systemu POLYFLOW problemu kształtowania strugi tworzywa wypływającej z kanału formującego, np. głowicy wytłaczarskiej (tzw. efekt Barusa) w odniesieniu do przepływów lepkich i lepkosprężystych w warunkach izotermicznych. Z tego punktu widzenia przeanalizowano model newtonowski, uogólniony model newtonowski (Birda—Carreau) oraz dwa modele lepkosprężyste (różniczkowy Maxwella i całkowity Kaye—Bernsteina—Kearsleya—Zapasa). Określono wpływ warunków przepływu (natężenia przepływu tworzywa, charakterystyki geometrycznej kanału formującego oraz typu modelu reologicznego materiału) na przebieg zjawiska rozszerzania strugi. Wyniki na ogół odpowiadają znanym obserwacjom doświadczalnym. W ich świetle stwierdzono, że najbardziej odpowiednim równaniem reologicznym materiału służącym do modelowania zjawiska rozszerzania strugi jest stosunkowo proste (dwuparametrowe) równanie Maxwella. Ograniczenie w tym przypadku stanowi zakres natężenia przepływu, w którym model ten można stosować.


Słowa kluczowe: przepływ lepki, przepływ lepkosprężysty, rozszerzanie strugi, modelowanie, system POLYFLOW
K. Wilczyński, Z. Szymaniak, A. Nastaj (569.6 KB)
Badanie za pomocą systemu POLYFLOW wpływu warunków przepływu na rozszerzanie strugi polimerów