English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

D. Kolasa, A. Łukomska, J. Sołtysiak, M. Soszko, O. Ciężarek, J. Lach, K. Wróbel, A. Czerwiński

Badanie zawartości wybranych metali ciężkich w separatorze polimerowym akumulatora kwasowo-ołowiowego

Polimery 2019, nr 6, 442


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.6.8

Streszczenie

W materiale polimerowym stosowanym jako separator elektrod w akumulatorze kwasowo-ołowiowym oznaczano zawartość kadmu, ołowiu i rtęci. W kontekście obowiązujących przepisów dotyczących wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów oraz przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów porównano wyniki badania próbek separatora przed użyciem w procesach elektrochemicznych oraz próbek odpadowych. W badaniach separatora [poprzedzonych analizą jakościową tworzywa metodami: skaningowej mikroskopii elektronowej/spektrometrii dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego (SEM/EDS) i spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR)] wykorzystano nowoczesny aparat do mikrofalowego roztwarzania próbek w połączeniu z techniką absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją w płomieniu (FAAS) i analizatorem rtęci. Zastosowane procedury analityczne weryfikowano na podstawie wyników badania certyfikowanego materiału odniesienia (PE-LD) zawierającego śladowe ilości analitów.


Słowa kluczowe: separatory elektrod, polietylen, oznaczanie metali ciężkich, mineralizacja mikrofalowa, absorpcyjna spektrometria atomowa z atomizacją w płomieniu (FAAS), analizator rtęci, skaningowa mikroskopia elektronowa/spektrometria dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego (SEM/EDS), spektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR)

D. Kolasa, A. Łukomska, J. Sołtysiak, M. Soszko, O. Ciężarek, J. Lach, K. Wróbel, A. Czerwiński (1.52 MB)
Badanie zawartości wybranych metali ciężkich w separatorze polimerowym akumulatora kwasowo-ołowiowego