English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Pająk, P. Rybiński, R. Dobrzyńska, G. Janowska, S. Żaczek

Barwne kompozyty elastomerowe o ograniczonej palności

Polimery 2015, nr 6, 396


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.396


Streszczenie

Otrzymano mieszanki kauczuków butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) i butadienowo-styrenowego (SBR) z tritlenkiem antymonu (5—20 phr) i stabilnymi termicznie pigmentami — ftalocyjaniną cynkową oraz ftalocyjaniną chloroglinową, następnie je sieciowano za pomocą siarkowego układu sieciującego. Badano wpływ jednoczesnego zastosowania w mieszance kauczukowej Sb2O3 i pochodnych ftalocyjaniny na stabilność termiczną, palność, zagrożenie pożarowe i właściwości mechaniczne uzyskanych wulkanizatów. Stwierdzono, że wytworzone materiały elastomerowe wykazywały mniejszą palność, mniejsze zagrożenie pożarowe i większą odporność termiczną oraz charakteryzowały się lepszymi właściwościami mechanicznymi niż niezabarwione wulkanizaty niezawierające tritlenku amonu.


Słowa kluczowe: kompozyty elastomerowe, antypireny, pigmenty ftalocyjaninowe, stabilność termiczna, palność, właściwości mechaniczne
e-mail: pajak.agnieszka@wp.pl

A. Pająk, P. Rybiński, R. Dobrzyńska, G. Janowska, S. Żaczek (147.4 KB)
Barwne kompozyty elastomerowe o ograniczonej palności