English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Butlewski

Beztlenowa fermentacja i mikrofalowa piroliza w recyklingu odpadów organicznych (j. ang.)

Polimery 2019, nr 11-12, 811


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.11.10

Streszczenie

W pracy przedstawiono dwie nowoczesne techniki – beztlenową fermentację (AD) i mikrofalową pirolizę (MP) w kontekście możliwości ich wykorzystania w recyklingu odpadów organicznych. Głównymi produktami AD są biogaz i poferment stosowane w produkcji energii, paliw i wartościowych materiałów. Produktami MP są natomiast gaz, ciecz i substancja węglowa stanowiące materiał wejściowy do produkcji wodoru, biodiesla, nafty i węgla aktywowanego. Technika MP zapewnia szybkie nagrzewanie i może być wykorzystana w wypadku różnych mieszanin materiałów odpadowych, m.in. mieszanin biomasy z „plastikami”. Instalacje AD i MP mogą być stosowane łącznie w celu uzyskania synergii wytwarzania energii, paliw i wartościowych wyrobów.


Słowa kluczowe: piroliza mikrofalowa, beztlenowa fermentacja, odpady organiczne, recycling
e-mail: k.butlewski@itp.edu.pl
K. Butlewski (595.6 KB)
Beztlenowa fermentacja i mikrofalowa piroliza w recyklingu odpadów organicznych (j. ang.)