English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Chiellini

Bioaktywne materiały polimerowe do zastosowań biomedycznych i farmaceutycznych

— osiągnięcia na przestrzeni dziesięcioleci (j. ang.)

Polimery 2013, nr 9, 633


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.633

Streszczenie

W artykule opisano zarys osiągnięć naukowych w nauce i technologii polimerów, ze szczególnym uwzględnieniem badań służących projektowaniu i doborowi bioaktywnych materiałów polimerowych do zastosowań biomedycznych i farmaceutycznych. Przegląd ten uwzględnia liczne prace wykonane przez kilka dziesięcioleci przy współudziale autora.


Słowa kluczowe: bioaktywne materiały polimerowe, nanocząstki, medycyna regeneracyjna, inżynieria tkankowa, hydrofilowe materiały polimerowe, multiblokowe kopolimery amfifilowe
e-mail: emochie@dcci.unipi.it

E. Chiellini (586.4 KB)
Bioaktywne materiały polimerowe do zastosowań biomedycznych i farmaceutycznych — osiągnięcia na przestrzeni dziesięcioleci (j. ang.)