English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Łabużek, J. Pająk, B. Nowak, E. Majdiuk, J. Karcz

Biodegradacja polietylenu modyfikowanego poliestrem „Bionolle®

Polimery 2002, nr 4, 256


Streszczenie

Określono podatność folii polietylenowych modyfikowanych różnymi ilościami (do 30% mas.) poliestru „Bionolle®” na biodegradację powodowaną przez różne szczepy grzybów mikroskopowych. Oceniano wzrost grzybów na foliach, oznaczano ubytek masy próbek folii, obserwowano zmiany ich powierzchni w skaningowym mikroskopie elektronowym oraz rejestrowano widma FTIR folii. Stwierdzono, że zmiany powierzchni próbek oraz postacie morfologiczne grzybów zależą od składu folii. Przyspieszenie biodegradacji PE powoduje dopiero 30-proc. dodatek poliestru.


Słowa kluczowe: polietylen, poliester „Bionolle®”, modyfikacja, podatność na biodegradację

S. Łabużek, J. Pająk, B. Nowak, E. Majdiuk, J. Karcz (1.44 MB)
Biodegradacja polietylenu modyfikowanego poliestrem „Bionolle®”