English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Bulanda, M. Oleksy, R. Oliwa, G. Budzik, Ł. Przeszłowski, A. Mazurkow

Biodegradowalne kompozyty polimerowe stosowane w technologii szybkiego prototypowania metodą wytłaczania stopionego polimeru (MEP) (j. ang.)

Polimery 2020, nr 6, 430


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2020.6.2

Streszczenie

Odpowiedni dobór materiałów polimerowych umożliwia ich szerokie zastosowanie nie tylko w elementach konstrukcji maszyn, ale i zawieszenia oraz wyposażenia wnętrza pojazdów. Jednocześnie z opracowaniem nowych materiałów polimerowych nastąpił rozwój procesów ich przetwórstwa. Dotyczy to również technologii przyrostowych. Metody szybkiego prototypowania z zastosowaniem drukarek 3D w dużej mierze wykorzystują różnego rodzaju materiały polimerowe. Obecnie druk 3D jest dobrze poznaną techniką wytwarzania elementów funkcjonalnych, szczególnie metodą osadzania stopionego polimeru Melt Extrusion Polymers (MEP), która stanowi najstarszą spośród poznanych technik wytwarzania przestrzennego. Jej głównym celem jest projektowanie, a następnie wytwarzanie części dla wielu dziedzin, m.in.: inżynierii, medycyny, a także przemysłu motoryzacyjnego, samochodowego oraz lotniczego. Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej wykorzystania kompozytów na osnowie polimerów termoplastycznych do opracowania nowych materiałów polimerowych stosowanych do druku 3D metodą MEP.


Słowa kluczowe: Melt Extrusion Polymers (MEP), materiały i kompozyty polimerowe, drukowanie 3D, napełniacz
K. Bulanda, M. Oleksy, R. Oliwa, G. Budzik, Ł. Przeszłowski, A. Mazurkow (322.5 KB)
Biodegradowalne kompozyty polimerowe stosowane w technologii szybkiego prototypowania metodą wytłaczania stopionego polimeru (MEP)