English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Prociak, M. Kurańska, E. Malewska, L. Szczepkowski, M. Zieleniewska, J. Ryszkowska, J. Ficoń, A. Rząsa

Biopianki poliuretanowe modyfikowane napełniaczami naturalnymi (j. ang.)

Polimery 2015, nr 9, 592


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.592

Streszczenie

Z oleju rzepakowego zsyntetyzowano dwa rodzaje biopolioli, które zastosowano następnie do wytworzenia sztywnych i elastycznych pianek poliuretanowych. Biopoliole otrzymywano dwuetapową metodą epoksydacji i otwarcia pierścieni oksiranowych. Stwierdzono, że — niezależnie od rodzaju pianek — użyty biopoliol wpływa na zmniejszenie reaktywności systemu poliuretanowego, co potwierdzają zmiany polaryzacji dielektrycznej, a także obniżenie maksymalnej temperatury w rdzeniu pianek w trakcie procesu spieniania. W przypadku sztywnych pianek poliuretanowych modyfikacja biopoliolem spowodowała zmniejszenie gęstości pozornej pianek i poprawę ich wytrzymałości na ściskanie. Wprowadzenie napełniacza w postaci zmielonych skorup orzecha do kompozycji pianek sztywnych również poprawiło ich właściwości mechaniczne. Zastosowanie modyfikacji biopoliolem z oleju rzepakowego oraz dodatkiem ultradrobnych cząstek celulozy umożliwiło wytworzenie pianek elastycznych o zwiększonej wartości współczynnika komfortu z zachowaniem dużej odbojności.
Słowa kluczowe: biopoliole, napełniacze naturalne, proces spieniania, pianki poliuretanowe, struktura komórkowa, właściwości fizyko-mechaniczne
e-mail: aprociak@pk.edu.pl
A. Prociak, M. Kurańska, E. Malewska, L. Szczepkowski, M. Zieleniewska, J. Ryszkowska, J. Ficoń, A. Rząsa (759.1 KB)
Biopianki poliuretanowe modyfikowane napełniaczami naturalnymi (j. ang.)