English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Zieliński

Blendy i kompozyty polimerowe

Polimery 2002, nr 5, 305


Streszczenie

Scharakteryzowano zagadnienia dotyczące podstaw wytwarzania oraz analizy, właściwości i zastosowania blend polimerowych. Omówiono też kompozyty na podstawie matrycy polimerowej, podkreślając zwłaszcza rolę matrycy w tworzeniu nowych jakościowo tworzyw konstrukcyjnych oraz znaczenie zjawisk zachodzących na granicy faz w strukturze kompozytów. Przegląd ten opiera się przede wszystkim na pracach przedstawionych na Kongresie IUPAC MACRO 2000.


Słowa kluczowe: blendy polimerowe, kompozyty z matrycą polimerową, wytwarzanie, właściwości, zastosowanie
J. Zieliński (741.3 KB)
Blendy i kompozyty polimerowe