English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Żenkiewicz, S. Lutomirski

Budowa i eksploatacja urządzeń do aktywacji folii tworzywowych

Polimery 2001, nr 4, 244


Streszczenie

Przedstawiono ogólny opis urządzenia do aktywacji folii (aktywatora) oraz mechanizm powstawania wyładowań koronowych i generowania plazmy. Na podstawie wyników własnych prac oraz danych literaturowych scharakteryzowano podstawowe części aktywatora, czyli zespół generatora, transformator wysokiego napięcia jak również, najbardziej szczegółowo, stację aktywowania. Opisano główne funkcje oraz klasyczne rodzaje układów elektrod wyładowczych. Określono zasady doboru i eksploatacji aktywatorów, zwracając zwłaszcza uwagę na znaczenie poszczególnych rodzajów zabezpieczeń.


Słowa kluczowe: aktywowanie folii, konstrukcja urządzenia aktywującego, stacja aktywowania, dobór i eksploatacja urządzeń aktywujących

M. Żenkiewicz, S. Lutomirski (467.3 KB)
Budowa i eksploatacja urządzeń do aktywacji folii tworzywowych