English version
Drukuj

Calendula-CLnA – bioaktywny preparat

Calendula-CLnA może być stosowany jako składnik żywności funkcjonalnej lub jako suplement diety w profilaktyce otyłości. Oznaczenie CLnA – conjugated linolenic acid.

We współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu.


Krótki opis technologii

Technologia polega na wydzielaniu z nasion nagietka lekarskiego frakcji bogatej w bioaktywne składniki lipidowe. Wydzielanie może być prowadzone metodą ekstrakcji zarówno nadkrytycznym ditlenkiem węgla jak i właściwie dobranym rozpuszczalnikiem.

Produkt zawiera ok. 60% bioaktywnych izomerów kwasów trienowych 8t,10t,12cC18:3 (-calendic acid) jako główny składnik oraz 8t,10t,12tC18:3 (b -calendic acid).


Zalety oferowanej technologii

Wstępne badania wykazały wpływ Calendula-CLnA na zmniejszanie stosunku masy tłuszczowej ciała do mięśniowej i obniżenie poziomu cholesterolu. Przeprowadzenie zaplanowanych badań pozwoli na wprowadzenie go na rynek jako bioaktywnego składnika żywności funkcjonalnej, lub suplementu diety, aktywnego w profilaktyce otyłości i wykorzystywanego w prewencji chorób układu krążenia


Aparatura

Proces produkcyjny można prowadzić w typowej aparaturze i urządzeniach tj. reaktor, odstojnik, wyparka i inne pomocnicze urządzenia. Pożądana instalacja do prowadzenia ekstrakcji w warunkach nadkrytycznych.


Stan zaawansowania prac

Technologia została opracowana w skali laboratoryjnej. Wykonano wstępne badania wpływu na gospodarkę lipidową krwi i wpływu na masę tłuszczową ciała. Niezbędne jest wykonanie badań aplikacyjnych w szerszym zakresie.


Konkurencyjność rynku

Aktualnie na rynku brak jest podobnego preparatu.


Rodzaj oczekiwanej współpracy

Współpraca przy finansowaniu badań aplikacyjnych, organizacji produkcji i komercjalizacji przedsięwzięcia.


Kontakt

dr inż. Wiesława Walisiewicz-Niedbalska

tel. +48 22 568 22 45

faks +48 22 568 26 33