English version
Drukuj

Certyfikaty

Certyfikat Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP)

Potwierdzający jakość wytwarzania substancji aktywnych alfakalcydol, kalcyfediolu wodzian, kalcypotriol bezwodny, paricalcitol, brynzolamid

Wydawca: Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF)

Nr certyfikatu: IWSC.405.23.2019.ES.1WTC/0079_01_02/133
Pobierz certyfikat


ICHP - certyfikat GMP

Certyfikat Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP)

Potwierdzający jakość wytwarzania substancji aktywnych karwedilol, wodorosiarczan (+)-klopidogrelu

Wydawca:Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF)

Nr certyfikatu GIF-IW-400/0079_01_02/04/86/17

Pobierz certyfikat


ICHP - certyfikat GMP

Certyfikat Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP)

Potwierdzający jakość produktu leczniczego przeznaczonego dla ludzi.

Wydawca: Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF)

Nr certyfikatu: GIF-IW-400/0079_01_01/04/85/17

Pobierz certyfikat
ICHP - certyfikat GMP
Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP)
Potwierdzający jakość badań farmakokinetycznych i bioanalitycznych, w tym badań równoważności i dostępności biologicznej
Wydawca: Biuro ds. Substancji Chemicznych
Nr certyfikatu: 4/2018/DPL
Pobierz certyfikat
ICHP - certyfikat GLP

Akredytacja w Japonii
Akredytacja zagranicznego wytwórcy produktów leczniczych
Wydawca: Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej Japonii
Nr certyfikatu: AG22300014

Pobierz certyfikat

ICHP - akredytacja leku Japonia