English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Jurczyk-Kowalska, M. Płocińska, E. Choińska, A. Zagórski

Charakterystyka fotoutwardzalnych żywic akrylowych do zastosowań w przemyśle drzewnym

Polimery 2019, nr 5, 340


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.5.4

Streszczenie

Fotoutwardzalne polimery na bazie żywic akrylowych stanowią szeroką grupę materiałów o złożonej budowie chemicznej. Z zastosowaniem spektroskopii w podczerwieni (IR) schara­kteryzowano żywice pochodzące od trzech czołowych producentów materiałów polimerowych stosowanych w przemyśle drzewnym: AkzoNobel, Klumpp oraz Kneho-Lacke. W otrzymanych widmach stwierdzono obecność pasm charakterystycznych zarówno dla struktury akrylanów, jak i epoksydów. Analiza mikrostruktury pozwoliła na stwierdzenie obecności w strukturze badanych żywic znacznej ilości napełniaczy. Wykazano, że żywica firmy AkzoNobel, charakteryzująca się najmniejszą lepkością, stabilnością termiczną oraz najsłabszymi właściwościami adhezyjnymi i twardością, zawiera najwięcej cząstek napełniaczy. Natomiast żywica firmy Klumpp wykazywała najmniejszą podatność na zmienne warunki sieciowania, co przejawiało się jej najlepszymi właściwościami adhezyjnymi. Stwierdzono też, że na właściwości termiczne i mechaniczne żywic w większym stopniu wpływa budowa chemiczna niż ilość zastosowanych napełniaczy.


Słowa kluczowe: polimery akrylowe, właściwości termiczne, skaningowa mikroskopia elektronowa SEM, lepkość, utwardzanie promieniowaniem UV

M. Jurczyk-Kowalska, M. Płocińska, E. Choińska, A. Zagórski (1.95 MB)
Charakterystyka fotoutwardzalnych żywic akrylowych do zastosowań w przemyśle drzewnym