English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Żenkiewicz, K. Moraczewski, P. Rytlewski, M. Stepczyńska, T. Żuk

Charakterystyka i zastosowania kompozytów jednopolimerowych

Polimery 2015, nr 1, 3


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.003

Streszczenie

Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej właściwości i zastosowań kompozytów jednopolimerowych (SPC), stosunkowo nowej i obiecującej grupy materiałów polimerowych o dużych możliwościach aplikacyjnych. Omówiono rodzaje i wybrane właściwości SPC i porównano ich najważniejsze cechy: adhezję na granicy wzmocnienia i osnowy kompozytu, różnicę wartości temperatury topnienia fazy krystalicznej wzmocnienia i osnowy, wytrzymałość na rozciąganie i moduł Younga. Scharakteryzowano SPC wytwarzane obecnie w skali przemysłowej.


Słowa kluczowe: kompozyty jednopolimerowe, wytrzymałość na rozciąganie, moduł Younga, adhezja międzyfazowa, temperatura topnienia


e-mail: marzenk@ukw.edu.pl

M. Żenkiewicz, K. Moraczewski, P. Rytlewski, M. Stepczyńska, T. Żuk (295.9 KB)
Charakterystyka i zastosowania kompozytów jednopolimerowych