English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Milczewska

Charakterystyka kompozycji polimerowych za pomocą technik chromatograficznych

i niechromatograficznych (j. ang.)

Polimery 2013, nr 11-12, 869


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.869

Streszczenie

Siła oddziaływań w układach polimerowych (mieszaninach lub kompozycjach) jest ważnym czynnikiem wyznaczającym stabilność materiału. W artykule przedstawiono wybrane techniki używane do określania kompatybilności materiału. Omówiono wykorzystanie technik: P-V-T (zależność ciśnienie-objętość-temperatura), SAXS (małokątowe rozpraszanie promieniowania X), SANS (małokątowe rozpraszanie neutronów), TIPS (termicznie indukowana separacja faz) oraz IGC (inwersyjna chromatografia gazowa) odgrywającą coraz większą rolę w charakteryzowaniu układów polimerowych do wyznaczania parametrów mieszalności.


Słowa kluczowe: parametry Flory-Hugginsa, IGC, oddziaływania w mieszaninach/kompozycjach


e-mail: Kasylda.Milczewska@put.poznan.pl

K. Milczewska (402.5 KB)
Charakterystyka kompozycji polimerowych za pomocą technik chromatograficznych i niechromatograficznych (j. ang.)