English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. A. Ocampo, V. M. Castaño

Charakterystyka konformacyjna łańcuchów polimerów o różnych stopniach sztywności (wersja angielska)

Polimery 2000, nr 11-12, 771


Streszczenie

Do opisu charakterystyk konformacyjnych łańcuchów o różnych stopniach sztywności zastosowano prosty model oparty jedynie na sterycznych ograniczeniach łańcuchów polimerowych. Za pomocą tego modelu scharakteryzowano wpływ sztywności obrotów wiązań w zależności od wymiarów łańcuchów, uzyskując przy tym kryterium sztywności związane z szerokością przedziału kątów rotacji. Stwierdzono, że stopień sztywności łańcucha wpływa na postać prawa skalowania, które wiąże wymiar łańcucha z liczbą jednostek monomerycznych. Przedyskutowano przykłady dotyczące prawa skalowania. Wprowadzono dodatkowy parametr — helikalność — związany ze średnim kątem rotacji, upraszczający opis charakterystyki strukturalnej łańcuchów polimerów.
Słowa kluczowe: sztywność łańcuchów polimerowych, charakterystyka konformacyjna, prawo skalowania, helikalność
M. A. Ocampo, V. M. Castaño (429.1 KB)
Charakterystyka konformacyjna łańcuchów polimerów o różnych stopniach sztywności (wersja angielska)