English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Samujło

Charakterystyka procesu wytłaczania polietylenu modyfikowanego bezhalogenowymi

antypirenami i środkami pomocniczymi

Polimery 2003, nr 7-8, 540


Streszczenie

Zbadano wpływ handlowych antypirenów bezhalogenowych (dwóch typów tlenku glinu i tlenku magnezu), a także trzech składników pomocniczych stanowiących środki ślizgowe, na przebieg i efektywność procesu wytłaczania polietylenu średniej gęstości (PE-MD). Scharakteryzowano zależności występujące pomiędzy ciśnieniem tworzywa w głowicy wytłaczarskiej (p), momentem obrotowym ślimaka wytłaczarki (M) oraz natężeniem przepływu tworzywa (masowym – G i objętościowym W) a rodzajem i stężeniem antypirenu (50–60% mas.) oraz środka pomocniczego. Spośród antypirenów najkorzystniejszy okazał się wodorotlenek glinu „Martinal OL-107c”, ponieważ w najmniejszym stopniu wpływa na wzrost wartości p iM. Stwierdzono, że użyte środki pomocnicze polepszają przebieg wytłaczania, przy czym zawartość substancji czynnych w tych środkach nie powinna przekraczać 0,8% mas.


Słowa kluczowe: wytłaczanie, antypireny bezhalogenowe, środki ślizgowe, polietylen średniej gęstości, moment obrotowy ślimaka, natężenie przepływu tworzywa
B. Samujło (766.2 KB)
Charakterystyka procesu wytłaczania polietylenu modyfikowanego bezhalogenowymi antypirenami i środkami pomocniczymi