English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Tor-Świątek

Charakterystyka struktury fizycznej wytłoczyny z poli(chlorku winylu) modyfikowanego mikrosferami

Polimery 2012, nr 7-8, 577


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.577

Streszczenie

W ramach tej pracy wykonano mikroporowate wytłoczyny na bazie poli(chlorku winylu) z dodatkiem środka porującego w postaci mikrosfer dodawanego w ilości 0,5, 1,0 lub 2,5 % w stosunku do masy polimeru. Wytłoczyny w postaci prętów poddano badaniom mającym na celu określenie cech geometrycznych ich mikroporowatej struktury. Stwierdzono wyraźny wpływ użytej ilości środka porującego na liczbę, rozmiary oraz udział powierzchniowy powstałych mikroporów. Przebadano po pięć kolejnych przekrojów przygotowanych wytłoczyn zaczynając od warstwy powierzchniowej, a kończąc na rdzeniu. Zaobserwowano znaczne zmiany struktury kolejnych warstw, co jest związane z różną szybkością ich chłodzenia.


Słowa kluczowe: wytłaczanie mikroporujące, poli(chlorek winylu), środek porujący, mikrosfery, struktura fizyczna


e-mail: a.tor@pollub.pl

A. Tor-Świątek (357.2 KB)
Charakterystyka struktury fizycznej wytłoczyny z poli(chlorku winylu) modyfikowanego mikrosferami