English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

H. Kaczmarek, B. Królikowski, E. Klimiec, D. Bajer

Charakterystyka struktury materiałów przeznaczonych do wytwarzania
piezoelektrycznych kompozytów na osnowie polipropylenu

Polimery 2017, nr 7-8, 539


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.539

Streszczenie
Potencjalnie piezoelektryczne kompozyty izotaktycznego polipropylenu (i-PP) napełnionego organofilizowanym montmorylonitem (MMT) otrzymano metodą wytłaczania bez dodatku kompatybilizatora. Krystaliczność wytworzonych materiałów badano za pomocą dyfrakcji rentgenowskiej (XRD), morfologię określano metodą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM), a właściwości mechaniczne oceniano na podstawie wytrzymałości na rozciąganie. Stwierdzono, że w kompozytach i-PP tworzy się struktura komórkowa i zwiększa się stopień krystaliczności osnowy polimerowej. Właściwości mechaniczne napełnionego montmorylonitem i-PP pogarszają się, ale zakres naprężeń, w którym jest spełnione prawo Hooke'a w wypadku kompozytów i-PP z dodatkiem 2,5 i 5 % mas. MMT jest podobny do zakresu odpowiadającego nienapełnionemu polipropylenowi.
Słowa kluczowe: kompozyty polimerowe, polipropylen izotaktyczny, modyfikowany montmorylonit, SEM, XRD, właściwości mechaniczne
e-mail: halina@umk.pl
H. Kaczmarek, B. Królikowski, E. Klimiec, D. Bajer (900.2 KB)
Charakterystyka struktury materiałów przeznaczonych do wytwarzania piezoelektrycznych kompozytów na osnowie polipropylenu