English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Irzmańska, K. Dyńska-Kukulska, M. Jurczyk-Kowalska

Charakterystyka zjawisk mikrostrukturalnych zachodzących na powierzchni rękawic ochronnych wwyniku oddziaływania czynników mechanicznych ichemicznych (j. ang.)

Polimery 2014, nr 2, 136


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.136

Streszczenie

W badaniach prowadzonych przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego oceniano zmiany strukturalne na powierzchni materiałów rękawic ochronnych stosowanych na stanowiskach pracy — nowych oraz poddanych oddziaływaniu różnych czynników mechanicznych i chemicznych, zarówno w warunkach symulowanych w laboratorium, jak i rzeczywistych, na stanowiskach pracy. Scharakteryzowano uszkodzenia powierzchniowe, powstałe w wyniku oddziaływań zewnętrznych,wpływających na szybszą utratę właściwości ochronnych badanych materiałów, niezauważalnych nieuzbrojonym okiem pracownika. Dowiedziono, że wymienione czynniki powodują charakterystyczne zmiany morfologii powierzchni badanych materiałów rękawic ochronnych, zależnie od typu oddziaływania.


Słowa kluczowe: rękawice ochronne, skaningowy mikroskop elektronowy, kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy, kauczuk chloroprenowy, zjawiska mikrostrukturalne

e-mail: kasiadynska@gmail.com

E. Irzmańska, K. Dyńska-Kukulska, M. Jurczyk-Kowalska (729.7 KB)
Charakterystyka zjawisk mikrostrukturalnych zachodzących na powierzchni rękawic ochronnych w wyniku oddziaływania czynników mechanicznych i chemicznych (j. ang.)