English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. H. Struszczyk

Chityna i chitozan. Cz. I. Właściwości i wytwarzanie (j. ang.)

Polimery 2002, nr 5, 316


Streszczenie

Niniejszy artykuł stanowi przegląd (115 odsyłaczy) dotyczący chemii chityny i chitozanu. Szczegółowo omówiono właściwości fizykochemiczne (stopień deacetylacji, średni ciężar cząsteczkowy, lepkość, rozpuszczalność oraz charakterystykę kationową) tych związków, a także metody ich otrzymywania, w tym wytwarzanie przemysłowe.


Słowa kluczowe: chityna, chitozan, właściwości fizykochemiczne

M. H. Struszczyk (1.23 MB)
Chityna i chitozan. Cz. I. Właściwości i wytwarzanie (j. ang.)